Projekt Komunitní škola je jedním z projektů vyvinutých a realizovaných Centrem komunitní práce Ústí nad Labem.

 ---------------------------

20. dubna 2011 se konala  tematická konference Komunitní škola za mezinárodní účasti zástupců organizace ContinYou Cymru z Velké Británie.

Cílem konference bylo předání informací a zkušeností s komunitním školstvím v ČR i v zahraničí; sdílení zkušeností získaných při zavádění principů a standardů komunitních škol do vzdělávání během realizace projektu Komunitní škola a otevření diskuzního fóra s tématem dalšího směřování konceptu komunitních škol v Ústeckém kraji.

Konference se uskutečnila v prostorách zámečku Větruše v Ústí nad Labem

Program konference je ke shlédnutí zde.

Konference měla hojnou účast a to jak z řad pedagogů, tak i laické veřejnosti. Konference se též zúčastnili žáci škol, kteří se aktivně podíleli na organizaci.

Výběr fotografií z konference:

 

 

    

 

 

 

-------------- 

V rámci projektu jsou v současné době již opakovaně realizovány vzdělávací moduly pro žáky základních a středních škol. V prosinci 2010 byl ukončen vzdělávací modul pro pedagogy, který byl akreditován MŠMT. Koncem roku byl taktéž realizován týdenní studijní pobyt pro pedagogy ve Walesu. Podrobnější informace k jednoltivým aktivitám lze nalézt na stránkách projektu (www.komunitniskoly.cz

Projekt se nyní nachází ve finální fázi. Realizují se projektové dny, minifestivaly. 

Zde je možné shlédnout i dílčí výstupy projektu:

Bulletin Škola základ komunity

Standardy komunitních škol

 

V současné době jsou již na webových stránkách doplňovány a stále aktualizovány informace a fotografie z výuky, které mohou sloužit nejenom jako zdroj informací o dění v projektu, ale taktéž jako zdroj nápadů pro další školy. Z tohoto důvodu doporučujeme shlédnout http://www.komunitniskoly.cz/cs/projekty-zaku

 

Bližší informace o projektu Komunitní škola je možné shlédnout v sekci Projekty nebo na webových stránkách projektu http://www.komunitniskoly.cz/.

 

Fotografie z jednotlivých aktivit:

 

 

   

   

 

   


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek