Integrace bez hranic

 

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem bylo po tři roky partnerem česko-německého projektu přeshraniční spolupráce zaměřeného na cílovou skupinu - lidé se zdravotním handicapem, především s duševním a mentálním onemocněním, všech věkových kategorií (děti, mládež, dospělí).

 

Projekt nabídl řadě organizací, které s těmito skupinami pracují, účast na různorodých aktivitách zaměřených především na otematickou výměnu zkušeností a určených jak pro odborný personál, tak pro cílovou skupinu - klienty. Projektu se zúčastnily téměř tři desítky českých organizací tohoto typu:

 

- jesle, MŠ, centra speciální péče o děti předškolního a nížšího školního věku, ZŠ (první stupeň, družiny) apod.

- chráněné dílny, integrační firmy, sociální firmy, zaměstnavatele zdravotně postižených osob

- organizace nabízející chráněné bydlení a doprovodné podpůrné aktivity pro cílové skupiny projektu

 

Realizace projektu: červenec 2009 až červen 2012

 

Projekt měl  tři stěžejní témata vztahující se k integraci cílové skupiny do běžného života:

 

1. výměna zkušeností s integrací dětí se zdravotním postižením ve školkách, zařízeních denní péče a na prvním stupni ZŠ (2009-2010)

2. výměna zkušeností s integrací v oblasti chráněných dílen, integračních firem a sociálních firem (2010-2011)

3. výměna zkušeností s integrací v oblasti chráněného bydlení a doprovodných aktivit (2011)

 

Aktivity projektu:

 

V každém roce projektu se k jednomu ze stěžejních témat uskutečnily odborné výměny zkušeností (3 workshopy, exkurze, odborná konference tzv. fórum) a akční den - aktivita happeningového charakteru zaměřená na práci s věřejností a přímou účast cílové skupiny a to střídavě na německé a české straně.

Pro české účastníky z řad zapojených organizací (německé účastníky) projektu je organizováno specifické jazykové vzdělávání pro pracovníky ze sociální oblasti.


Výstupy projektu:

 

Studijní podklady pro vzdělávací modul sociální-komunitní plánování

Úvodní analýza projektu

Hodnotící zprávy z řad workshopů  zde.

Zde je ke shlédnutí záznam ze zahajovací konferenci projektu, která se konala v Pirně.

Zde je ke shlédnutí informační image-film projektu.


Strategičtí partneři projektu - kontakty a seznam ke shlédnutí zde.

 

Projekt byl realizován také s laskavou finanční pomocí ČESKO NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI /www.cnfb.cz/.

Region projektu: Euroregion Elbe Labe

 

Nositel projektu: občanské sdružení Lebenshilfe Pirna - Freital - Sebnitz e.V.

Český partner projektu: Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

 

Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Mudrochová, projektová manažerka

V případě zájmu o informace, přednáškový materiál, zprostředkování kontaktu apod. mě, prosím, kontaktujte: +420 475 201 096

 

 

 

Projekt je podpořen v rámci Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, který je spolufinancován z ERDF.

   

 

 

 

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek