Projekt Management IPRM II
CZ.1.09/1.1.00/75.01193

 

Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad

www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu


realizace projektu
datum zahájení: 3.11. 2008
datum ukončení: 30. 11. 2015
fyzická realizace projektu
datum zahájení: 13. 1. 2012
datum ukončení: 30. 11. 2015

Celkové náklady projektu:  4 375 412 Kč
 z toho uznatelné náklady: 4 375 412 Kč 
dotace z ROP Severozápad: 3 719 100 Kč 
prostředky z rozpočtu obce: 656  312Kč

Projektoví partneři:

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

 

Projekt je zaměřen na řízení IPRM jako celku v letech 2012 - 2015. Prostřednictvím projektu bude zajištěna celková koordinace aktivit IPRM II, provázanost dílčích projektů a tím komplexnost a synergické efekty IPRM II. Pro účely úspěšné realizace IPRM II bude vytvořena dostatečná personální kapacita, kvalitní manažerský tým a potřebné materiální zázemí související s administrací IPRM . V rámci projektu bude zajištěna publicita posledního dílčího projektu IPRM Centrum  plaveckého areálu Klíše.

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/integrovany-plan-rozvoje-mesta/iprm-centrum/management-iprm-ii.html

  


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek