tančím

ČESKO-NĚMECKÁ VÝSTAVA A WORKSHOPY


Centrum komunitní práce zajišťuje managing projektu přeshraniční spolupráce Česko-německá výstava a workshopy - role výtvarného umění v životě duševně nemocných aneb Kreslím tak rychle, jak dokážu, jehož nositelem je o.s. FOKUS . Tento projekt se stane součástí letošních Týdnů pro duševní zdraví. V ústeckém partnerském městě, saském Chemnitz, má projekt přeshraničního partnera, volnočasové zařízení pro mladé KunstFabrik (www.kunstfabrik.de), které se intenzivně věnuje práci s mladými lidmi, kteří jsou nějakým způsobem handicapováni. Jednou z nich jsou i výtvarné dílny a aktivity v oblasti art brut.

Projekt zrealizuje česko německou výstavu Art Brut ze Severu, již budou jako doprovodné aktivity provázet tři workshopy.Jeden workshop, spíše seminář, bude teoretický a představí souvislosti - duševní nemoc - výtvarné aktivity - art brut doma a ve světě, dva budou praktické (výtvarné), proběhnou v Chemnitz a v Ústí n.L.

Projekt potrvá od 19.6.2009 do 31.10.2009 a je podpořen z EU Programu na podporu přeshraniční spolupráce  mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Ziel3/Cíl3.

Manažerka projektu: Mgr. Soňa Mudrochová

 

Fotografie z teoretického workshopu

 

Fotografie z 1.praktického workshopu

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek