Přeshraniční spolupráce

přeshraniční


mezinárodní management pro Vaše projekty
 
Realizujeme mezinárodní spolupráci a vyhledáváme partnery pro Vaše projekty především ze SRN, Velké Británie, Španělska, Holandska, Belgie, Lucemburska, Slovenska, Itálie, Irska a Dánska.


česko-německá přeshraniční spolupráce

Díky sídlu naší organizace v česko-saském příhraničí máme šestiletou zkušenost s přípravou a realizací česko-německých projektů podpořených EU programem Ziel 3/Cíl 3, Interreg IIIA, CBC Phare nebo Česko-německým fondem budoucnosti.


služby Česko-německé agentury

Disponujeme řadou kontaktů na odborníky z oblasti projektového managementu a zkušené nositele projektů z oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, trhu práce, práce s dětmi a mládeží či seniorů - http://www.cega.cz/.


                                                                                                   


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek