pap

je iniciativa veřejnoprávních institucí a nevládních organizací působících v okrese Ústí nad Labem, která systémově řeší místní problémy a podněcuje úspěšný sociální a ekonomický rozvoj města Ústí nad Labem a hledá pro něj vhodné finanční zdroje.

Jak PAP funguje?

Spolupracující místní partneři (veřejná správa, místní podniky, NNO, subjekty dopravní a  technické infrastruktury a ochrany ŽP atd.) jsou zastoupeny v řídící skupině a tzv. stálých výborech, jež formulují celkovou strategii rozvoje města Ústí nad Labem. Ta je realizována formou projektů, které jsou shromažďovány v tzv. zásobníku projektů.

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem realizuje od roku 2003 na základě smluvního vztahu se Statutárním městem Ústí nad Labem v rámci Programu aktivní politiky města Ústí nad Labem management Programu rozvoje sociální sféry a projektové poradenství. To znamená, že realizujeme pro subjekty se sídlem v Ústí nad Labem odbornou činnost - poradenství v oblasti projektové připravenosti organizací vůči vnějším finančním zdrojům a programům Evropské unie. S tím souvisí motivační a organizační podpora v přípravě projektů, posilování řídící a organizační kapacity organizací pro následnou administraci a řízení projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie. Manažerkou programu je PhDr. Lenka Krbcová Mašínová.

Dne 30.září 2009 byla uspořádána konference Evropské projekty sociálního podnikání, kde byly představeny projekty podpořené z fondů EU, jakož i možnosti dotací v této oblasti.

Jednotlivé prezentace je možné shlédnout v následujících dvou souborech:

prezentace z konference -1.část

prezentace z konference - 2.část

 

 

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek