Obsah stranky - projektove poradenstvi
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem poskytuje služby projektového poradenství tj. vývoj a management projektů v oblasti projektové připravenosti organizací vůči vnějším finančním zdrojům a programům Evropské unie. S tím souvisí motivační a organizační podpora v přípravě projektů a posilování řídící a organizační kapacity organizací pro následnou administraci a řízení projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie a z jiných vnějších finančních zdrojů.


Můžeme vám proto nabídnout
:

  • zpracování projektových žádostí z fondů Evropské unie, obcím, neziskovým organizacím,školám či malým a středním podnikatelům

  • realizaci dotačního managementu pro Vaše projektové náměty

    manažery pro realizaci Vašich projektů a poradenství v oblasti public relations

  • projektové řízení a vzdělávací programy pro žadatele a realizátory projektů z Evropské unieNaše organizace zpracovává projektové žádosti na téma
:  

  • komunitní plánování a sociální plánování pro obce, kraje, svazky obcí

  • podpora rozvoje lidských zdrojů

  • integrace znevýhodněných osob na trhu práce

  • rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce

  • zkvalitnění vzdělávání a profesní vzdělávání

  • celoživotní vzdělávání v oblasti sociální sféry

  • management kvality v sociálních službách

  • zakládání sociálních podniků a nových služeb pro znevýhodněné občany

  • projektové řízení a dotační management

  • rozvoj regionálních informačních systémů

  • rozvoj cestovního ruchu

  • rozvoj venkova

  • rozvoj v přeshraniční spolupráci a evropské zasíťování neziskových organizací, škol a obcí

  • výměnné pobyty v zemích EU

 

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek