Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU

Projekt

Obecné informace

Název: Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU
Termín: od 1.1.2011 do 31.12.2013
Cílová skupina: zaměstnavatelé, obce a kraje, orgány státní správy a jimi zřízené organizace, úřady práce, nestátní neziskové organizace, výzkumné a vzdělávací instituce, územní samosprávné celky a úřady samosprávních celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci
Podpořeno z programu: ESF OP LZZ
Manažer: Mgr. Soňa Mudrochová

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je podpora prorodinné politiky v regionu Ústeckého kraje formou ustanovení lokálního partnerství pro rodinu. Projekt zvyšuje povědomí o problematice slaďování rodinného a profesního života. Podporuje danou problematiku v regionálních procesech komunitního plánování a vytváří diskusní platformu Fórum pro rodinu. Otevírá prostor pro prezentaci národních i zahraničních zkušeností v dané problematice a blíže ji osvětluje a medializuje za pomoci informační a vzdělávací kampaně. Rozvíjí informovanost o opatřeních přívětivých k rodině a motivuje k jejich zavádění.

Výstupy projektu:

 • Ucelená řada vzdělávacích a informačních tiskovin
 • Regionální analýza stavu a potřeb, vytvoření databáze a zasíťování organizací
 • Kulaté diskusní stoly (4) a 2 konference
 • Regionální elektronická informační kampaň
 • Interaktivní webové stránky
 • Informační audiovizuální spot
 • Certifikace - Místa přátelská rodině (20)
 • Vzdělávací a diseminační workshopy (6)
 • Setkání regionálních ÚP se zaměstnavateli k tématu prorodinné politiky (4)
 • Informační a vzdělávací kampaň pro školy k tématu slaďování (6)

 

V rámci projektu FORUM PRO RODINU aktuálně probíhá

 

dotazníkové šetření Rozvojové potřeby v oblasti pro-rodinné politiky města ÚnL , elektronickou verzi k vyplnění najdete zde: http://www.forumprorodinu.cz/dotaznik/

 

 

Níže několik informací k této aktivitě projektu :

 

Co je smyslem této akce z pohledu města Ústí nad Labem?

 

Možnost získat informace o potřebách občanů města v oblasti pro-rodinné politiky.

 

Jak bude dotazníková akce prováděna?

 

Dotazníky jsou nositelem projektu CKP Ústí n.L., ve spolupráci s místním neziskovým sektorem a strukturami komunitního plánování / např. Dobrovolnické centrum, YMCA Ústí n.L., Oblastní charita, Poradna pro integraci, Rodinné centrum Slunečník, Centrum pro rodinu Archa../ disribuovány jednak elektronicky a jednak v tištěné podobě, elektronicky je možné dotazník vyplnit na http://www.forumprorodinu.cz/dotaznik/, najdete nás na facebooku, proběhla ve spolupráci s místími NNO rozesílka jeho elektronické verze a zájemci o vyplnění ho mohou v tištěné podobě získat u některých ústeckých NNO / Dobrovolnické centrum, YMCA Ústí n.L., Oblastní charita, Poradna pro integraci, Rodinné centrum Slunečník, Centrum pro rodinu Archa./

Nositel projektu zajistí jejich sběr a odborné zpracování.

 

Kdy bude dotazníková akce prováděna, v jakém období, data?

 

Dotazníková akce probíhá od června do srpna 2011, zpracování, vyhodnocení, zpracování výstupu proběhne do konce roku 2011.

 

K čemu budou dotazníky použity?

 

Cílem, smyslem, dotazníkového šetření je zjistit, jak občané města Ústí nad Labem vnímají místní pro-rodinou politiku, jaké mají v této oblasti potřeby, co jim chybí za nabídky, za služby, co by rádi ve městě viděli, změnili..atd.

Zpracovaný výstup je součástí projektu, je jedním z jeho výstupů ? vyhodnocení dotazníkového šetření bude použito jako výstup projektu Forum pro rodinu ? takže bude veřejně přístupnou informaci na www projektu, výsledky budou zapracovány do tiskovin projektu věnovaných tématu možností a rozvoje místní prorodinné politiky /Principy pro-rodinné politiky, Plán rozvoje pro-rodinné politiky/.

Město jako partner projektu bude mít tyto informace k dispozici ? může je zohlednit, pokud bude chtít, ve svých strategických dokumentech jako je např. Komunitní plán péče města Ústí n.L. a v dalších.

 

Jak konkrétně by pak výstupy z nich měli ovlivnit život města?

 

Již po úvodních diskuzích a setkáních s účastníky projektu se například ukazuje, že občané spíše nevnímají, že by se ve městě dělo málo pro-rodinných aktivit, ale že o nich chybí informace, takže je často jako konkrétní místní potřeba signalizována poptávka po dostupném, validním informačním zdroji, kde by bylo možné takovéto informace umístit a získat.

Projekt není projektem investičním, takže bohužel není možné v jeho rámci zrealizovat např. vybudování nových zařízení nebo služeb pro rodiny s dětmi, ale může nám přinést informace jak místní veřejnost tuto problematiku vnímá a jaké má aktuálně potřeby.

Smyslem projektu je dát impuls ve smyslu ? pro-rodinná politika je v našem městě důležitá, chceme se stát městem přátelským rodinám a můžeme pro to udělat to a to?často totiž nemusí jít nutně jen o investování velkých finančních prostředků, ale spíš o postoje a priority..

 

Co to bude konkrétně znamenat pro občany?

 

Doufáme, že některé potřeby, jejich naplnění, realizaci, vyšlé z dotazníkového šetření bude možné alespon nastartovat, najít možné nositele, současné operační programy jsou dobrou možností, jak na takovéto projekty získat finance, konkrétně snad se najdou osvícení politikové i úředníci, kteří tento ?hlas lidu? vezmou v potaz při plánování rozvoje pro.rodinné politiky ve městě.

Konkrétně projekt Forum pro rodinu může alespoń po tři roky sloužit jako komunikační platforma, prostor pro informace a velmi rádi bychom podpořili myšlenku vzniku Místa přátelského rodině na ústeckém magistrátě.

 

Kolik bude město stát realizace akce?

 

Město realizace akce nebude stát nic, dotazníkové šetření je součástí projektu Forum pro rodinu podpořeného z finančních prostředků ESF, konkrétně z OP LZZ a  ze  státního rozpočtu ČR. Město akci ani nijak organizačně nezajišťuje, to je v kompetenci nositele projektu, Centra komunitní práce Ústí nad Labem. Takže, město akce nijak nezatíží, ale přinese mu, doufáme, cenné informace, které může jako partner projektu využít. Vyhodnocení této dotazníkové akce bude zároveň jako výstup projektu ? tedy veřejně přístupná informace ? od cca října 2011 - dostupné na www projektu, www.forumprorodinu.cz .

 

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

 

Partneři projektu

 • Logo Statutární město Ústí nad Labem
  Statutární město Ústí nad Labem
 • Logo Úřad práce v Ústí nad Labem
  Úřad práce v Ústí nad Labem
 • Logo Envirocont s.r.o.
  Envirocont s.r.o.
 • Logo Sdružení pro vzdělávání komunit
  Sdružení pro vzdělávání komunit

Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek