Očima dětí

Projekt

Obecné informace

Název: Očima dětí
Termín: od 1.5.2015 do 30.4.2016
Manažer: Vladimíra Svobodová
Účastníci: Podpořeno grantem z Norska

Popis projektu

 

PSYCHIATRICKÁ NEMOC OČIMA DĚTÍ - DESTIGMATIZAČNÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Stereotyp stigmatu psychiatrické nemoci je v současné společnosti předáván mladší generaci a vydatně posilován za pomoci médií. Postoje veřejností se zlepšují jen pozvolna, a to jak v západním světě, tak ještě více v prostředí České republiky. Převládajícím postojem ve veřejnosti je názor o nebezpečnosti a potenciálně násilném jednání duševně nemocných. Stigma duševní nemoci je charakterizováno nedostatkem vědomostí o duševních nemocech, strachem, předsudky a diskriminací  mající, bohužel i dnes, často podobu snahy o izolaci a exkluzi duševně nemocných.

Centrum komunitní práce ve spolupráci s FOKUSEM LABE na základě aktuální situace vzhledem k potřebnosti projektu je ovlivněna i letošní událostí ve Žďáru, vyvinula k tomuto tématu projekt, který je podpořen Norskými fondy.

 

CÍLEM projektu je vyvinout a realizovat v Ústeckém kraji pro cílovou skupinu školní mládež, její rodiče a pedagogové INFORMAČNÍ DESTIGMATIZAČNÍ KAMPAŇ k tématu psychiatrického onemocnění, která napomůže

 

a/: zlepšení zdraví populace

b/: zařazení psychiatricky nemocných zpět do civilního života

a to formou naplnění následujících dílčích cílů:

 

-        zvýšit především u školních a adolescentních dětí, jejich rodičů a pedagogů míru informovanosti a stupeň senzibilizace o tom, co to je psychiatrické onemocnění a jak vypadá život s ním

-        pojmenovat a komunikovat nejčastější předsudky, strachy a stigmata spojovaná s tématem psychiatrické nemoci

-        zprostředkovat především mladé generaci základní informace o tom, jak psychiatrické onemocnění vypadá

-        preventivně působit na vznik duševních onemocnění u dospívajících pomocí interaktivních zážitkových aktivit a zároveň v nich probudit porozumění vůči lidem s psychiatrickým onemocněním

-        posilovat u CS sociální cítění a potvrdit naději, že s psychiatrickým onemocněním lze spokojeně žít nebo i se vyléčit

-        zprostředkovat informace o tom, jak psychiatrickým onemocněním předcházet /i duše může onemocnět, proč, jaké jsou projevy, jak nemoc rozpoznat, kde vyhledat pomoc pro sebe a své blízké, jak vypadá a jak by měla vypadat odborná pomoc a péče, jak komunikovat s lidmi s psychiatrickým onemocněním v případě krize /   

  


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek