Po 50 profesní kariéra nekončí

Projekt

Obecné informace

Název: Po 50 profesní kariéra nekončí
Termín: od 1.5.2013 do 30.4.2015
Cílová skupina: - Uchazečky a uchazeči o zaměstnání, fyzické osoby starší 50-ti let, kteří jsou v evidenci ÚP ((jedná se o muže i ženy se základním a středním vzděláním). - Celkem bude vybráno 60 uchazečů do projektu 50+ Celkem se bude jednat o tři skupiny po 20 uchazečích (výběry v termínech květen 2013, listopad 2013 a květen 2014)
Podpořeno z programu: OP LLZ
Manažer: Michal Polesný

Popis projektu

Obsahem projektu je realizace komplexního poradenského, vzdělávacího a motivačního programu pro uchazeče o zaměstnání v Ústeckém kraji. Cílem je podpora motivace, kvalifikace, osobních a profesních předpokladů cílové skupiny tak, aby návrat na trh práce byl reálný. Projekt je cíleně zaměřen na uchazeče o zaměstnání, starší 50+, s větším důrazem na 55+.

Cílová skupina projektu:

 • Uchazečky a uchazeči o zaměstnání, fyzické osoby starší 50-ti let, kteří jsou vevidenci ÚP ((jedná se o muže i ženy se základním a středním vzděláním).
 • Celkem bude vybráno 60 uchazečů do projektu 50+ Celkem se bude jednat o tři skupiny po 20 uchazečích (výběry vtermínech květen 2013, listopad 2013 a květen 2014)

 

Projekt nabízí tyto aktivity:

 • Oslovení, výběr, zapojení a vstupní školení účastníků projektu. Celkem 60 účastníků projektu (3 x 20 úč.).
 • Realizace poradenského programu "osobní konzultant" a zajištění provozu "Informačního poradenského centra". Celkem 60 účastníků.
 • Pracovní anamnéza a bilanční diagnostika (BD). BD pro vybraný počet účastníků 18, pracovní anamnéza pro 60 účastníků.
 • Motivačně poradenský kurz (MPK) - Sociálně komunikační dovednosti a základy práva. Jedná se o povinnou část, absolvuje 60 účastníků.
 • Specifické rekvalifikace 1 - kurz obsluhy osobního počítače. Povinná část, bude absolvovat 55 účastníků, rozdělených vždy na dvě skupiny.
 • Specifická rekvalifikace 2 - profesní rekvalifikace. Dle potřeb na trhu práce a na základě IPP bude nabídnuto 20 účastníků.
 • Ověření pracovních možností. Aktivita účastníků pod vedením osobních konzultantů. Určeno pro všechny účastníky, kteří budou v projektu, 55 - 60 účastníků.
 • Praxe u zaměstnavatelů a dotované zaměstnávání. Praxe na jeden měsíc bude nabídnuta 20 účastníků a dotované zaměstnání 15 účastníkům (13.000,- Kč/ 6 měsíců).
 • Zprostředkování zaměstnání. Součástí programu je zprostředkování zaměstnání, jedná se o cílenou spolupráci se zaměstnavateli regionu, jejich identifikaci potřeb a motivaci zaměstnavatelů k tvorbě nových pracovních míst. Bude zajišťována pro celkem max. 60 účastníků.
 • Doprovodná opatření. Eliminace možných překážek bránící účastníkům v účasti v projektu.

 

Pokud máte zájem volejte: zodpovědná osoba za projekt: Michal Polesný, CKP ÚL, telefon: 603879688, email: polesny@ckpul.cz

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

 

 


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek