Podnikáme SPOLU - ženy dvou generací aktivně na trhu práce na Ústecku

Projekt

Obecné informace

Název: Podnikáme SPOLU - ženy dvou generací aktivně na trhu práce na Ústecku
Termín: od 1.12.2012 do 30.11.2014
Cílová skupina: Ženy ohrožené na trhu práce, tj. ženy (ale i muži ve stejné situaci) vracející se na trh práce po rodičovské dovolené, mateřské dovolené nebo po péči o závislého člena rodiny, dále ženy v předdůchodovém věku (tzv. 50+)
Podpořeno z programu: OP LLZ
Manažer: Mgr. Martina Želinová Langweilová

Popis projektu

Projekt vytvoří komplexní program na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti žen (příp. mužů) ohrožených na trhu práce regionu Ústecka. Jedná se o komplexní podporu v oblasti vzdělávání, individuálního poradenství a podpory v oblasti aktivního zavádění nástrojů umožňujících podnikajícím ženám (příp. mužům) harmonizovat svoji profesi a rodinný život. Obsahem projektu je zajištění cíleného vzdělávání, rekvalifikace, individuální podpory, praxe u zaměstnavatelů a pilotní zřízení coworkingového centra SPOLU - sdílené kanceláře nejen pro začínající podnikatelky/podnikatele v regionu. V rámci projektu budou částečně využity mzdové prostředky pro tvorbu pracovních míst s podporou služeb péče o dětiCílovou skupinou projektu jsou ženy ohrožené na trhu práce, tj. ženy (ale i muži ve stejné situaci) vracející se na trh práce po rodičovské dovolené, mateřské dovolené nebo po péči o závislého člena rodiny, dále ženy v předdůchodovém věku (tzv. 50+).

Důležitým aspektem projektu je využití mezigeneračního dialogu zástupců/kyň věkově různých cílových skupin, a to znevýhodněných žen věkové skupiny 50+ a mladších žen, které jsou na začátku své pracovní kariéry. Cílem tohoto spojení účastníků různých věkových skupin je podpora sdílení zkušeností, vzájemná podpora, motivace a podpora k celoživotnímu učení, využití pozitivního efektu vzájemného mentoringu, potenciálu k vytváření vzájemných podpůrných sítí a vzájemná podpora při slaďování pracovního a rodinného života v začátku podnikání.

 

Projekt nabízí tyto aktivity:

 

  • Oslovení, výběr a motivace účastníků kúčasti vprojektu
  • Motivačně poradenský program I (MPP I) - modul č. 1 - Sociálně komunikační dovednosti (60 hodin), modul č. 2 - Startovací balíček pro práci sPC (60 hodin)
  • Motivačně poradenský program II (MPP II) - modul č. 1 - Právo pro praxi a podnikání (50 hodin), modul č. 2 - Marketing pro PR pro OSVČ (60 hodin), modul č. 3 - Tvorba individuálního podnikatelského plánu (40 hodin)
  • Specifické rekvalifikace pro 20 účastníků projektu
  • Praxe u zaměstnavatelů pro 20 účastníků projektu
  • Individuální program podpory pro zahájení OSVČ žen (příp. mužů) ve stejné situaci - konzultace s odborníky na PR, marketing, reklamu a marketing osobnosti
  • Pilotní provoz coworkingového centra SPOLU - sdílené kanceláře nejen pro začínající podnikatelky (příp. podnikatele) zregionu
  • Šíření výstupu projektu a osvěta - konference projektu, přednáška na téma mezigenerační solidarita voblasti zaměstnávání, přednáška na téma slaďování rodiny a profese, její podpora obecně vzaměstnavatelském sektoru, videospot na téma projekt jako příklad dobré praxe z oblasti rovných příležitostí žen a mužů voblasti samozaměstnávání.

 

CENTRUM KOMUNITNÍ PRÁCE A SDRUŽENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNIT

 

Dne 12.12.2013 otevřely - první coworkingového centrum v Ústí nad Labem!

 

Coworking Ústí, Brněnská 1063/2, Ústí nad Labem, 2. patro

 

 

www.coworking-usti.cz               www.centrumhestia.cz  

 

 

Realizátor projektu: Sdružení pro vzdělávání komunit

Pokud máte zájem volejte:  Mgr. Martina Želinová Langweilová, Sdružení pro vzdělávání komunit, Koněvova 18, Ústí nad Labem, telefon: 774 707 365, email: zelinova@ckpul.cz

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

 

 

Partneři projektu


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek