Podpora pracovního uplatnění žen formou inovativního rekvalifikačního programu

Projekt

Obecné informace

Název: Podpora pracovního uplatnění žen formou inovativního rekvalifikačního programu
Termín: od 1.9.2009 do 31.8.2011
Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání, dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, ženy v předdůchodovém věku
Podpořeno z programu: ESF OP LZZ
Manažer: Vladimíra Svobodová

Popis projektu

Popis projektu:

Obsahem projektu je rekvalifikační kurz pečovatelství, který koresponduje s novým zákonem o sociálních službách v rozsahu 350 hodin teoretické i praktické výuky. Obsahová stránka kurzu je koncipována tak, aby odpovídala skutečným potřebám každodenní praxe jak pečujících, tak uživatelů služeb a byla použitelná pro všechna zařízení poskytující služby přímé péče o klienta. V rámci realizační fáze projektu budou uskutečněny 2 běhy vzdělávacího programu, pro dvě skupiny účastníků. Celkem rekvalifikačním kurzem projde 40 osob, které si osvojí znalosti a kompetence z oblasti pečovatelství - péče o závislé osoby, čímž se zlepší jejich šance a možnost získat zaměstnání v zařízeních sociálních služeb nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.   

Aktivity projektu:

logistická příprava vzdělávacího modulu, výběr účastníků vzdělávání

odborná příprava rekvalifikačního kurzu - bude vytvořen podrobný vzdělávací program, vytvořena a vytištěna skripta, sestaveny okruhy vzdělávání, dojde k akreditaci vzdělávacího programu, bude připravena telementoringová podpora

realizace úvodního výjezdního semináře - bude zaměřený na otázky sebevědomí, trénink asertivního chování, relaxace, imaginativní technika a osobní profesní orientaci, osobní vzhled, zdraví životní styl - kde se účastníci seznámí s dnešním pojetím pojmu zdraví a sebeprosazování na trhu práce

realizace rekvalifikačního kurzu - v rámci projektu budou realizovány celkem 2 totožné běhy rekvalifikačního kurzu, vždy pro jinou skupinu účastníků. Dílčí bloky kurzu: pečovatelství - teoretická výuka 140 hodin, praktická výuka - 100 hodin, psychologie osobnosti pečovatele - 30 hodin, psychologie osobnosti ošetřujícího jedince - 30 hodin, základy výpočetní techniky - 50 hodin

psychologická podpora - účastníkům bude k dispozici psychologické poradenství

závěrečná konference, vytvoření publikace k projektu - v rámci konference budou prezentovány projekty obdobného charakteru                             

 Výstupy projektu:

  • akreditovaný rekvalifikační kurz Pečovatelka
  • učební materiál - skripta
  • proškolení 40 účastníků
  • publikace k projektu
  • závěrečná konference

 

Aktuální situace v projektu:

 

Účastnice rekvalifikačního kurzu Pečovatelka během května a června chodí na praxi do různých zařízení sociálního typu na Litoměřicku, kde odpracují 100 hodin.

Koncem června budou na Střední pedagogické škole J.H. Pestalozziho dělat závěrečné zkoušky a úspěšným účastnicím bude 28.6.2011na závěrečné konferenci předáno akreditované osvědčení o absolvování kurzu.

 

Konference se bude konat v prostorách Domova na Dómském pahorku FCH LTM, Litoměřice, na téma ?Různé přístupy k pečovatelství a nové inspirace z této oblasti".

Pozvánku a podrobný program najdete v dokumentech ke stažení.

 

 

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

 

Fotogalerie

Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

Dokumenty ke stažení


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek