Podpora realizace partnerství k rodinné politice na místní a regionální úrovni a procesů komunitního plánování v oblasti slaďování pracovního a rodinného života

Projekt

Obecné informace

Název: Podpora realizace partnerství k rodinné politice na místní a regionální úrovni a procesů komunitního plánování v oblasti slaďování pracovního a rodinného života
Termín: od 1.8.2009 do 31.7.2011
Cílová skupina: zaměstnavatelé, kraje, obce, organizace zřízené kraji a obcemi, místní partnerství, rodiče s dětmi, osoby pečující o další závislé členy rodiny a organizace prosazující rovnost žen a mužů
Podpořeno z programu: ESF OP LZZ
Manažer: Mgr. Soňa Mudrochová

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je otevřít diskusi a změnit povědomí cílové skupiny k tématu sladění profesního a rodinného života. Projekt rozvíjí informovanost o inovativních nástrojích a motivuje k jejich zavádění. Zvyšuje povědomí o významu opatření ke sladění pracovního a rodinného života a o významu flexibilních forem organizace práce. Podporuje danou oblast v regionálních procesech komunitního plánování. Prezentuje národní i zahraniční zkušenosti a příklady dobré praxe k tématu projektu např. německý model uskupení přátelských rodině.

Výstupy projektu:

  • ucelená řada vzdělávacích a informačních tiskovin
  • učební materiál s elektronickou podporou
  • interaktivní webový portál
  • informační audiovizuální spot
  • certifikováno 20 zařízení přátelských rodině
  • realizace vzdělávacích modulů (3)
  • 2 konference, 6 veřejných diskusních "kulatých stolů"
  • 2 analýzy

 

Nově můžete navštívit webové stránky projektu HESTIA2 věnované problematice slaďování osobního a pracovního života! - www.sladovani.cz

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Partneři projektu

Dokumenty ke stažení


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek