V padesáti nekončíme

Projekt

Obecné informace

Název: V padesáti nekončíme
Termín: od 1.12.2009 do 31.5.2012
Cílová skupina: uchazeči a zájemci o zaměstnání starší 50 let, přičemž zvláštní pozornost je věnována věkové kategorii 55 a více let.
Manažer: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová

Popis projektu

Popis projektu

Cílem projektu je zlepšení přístupu k zaměstnání uchazečům a zájemcům o práci starších padesáti let. Projekt má pomoci lidem starším padesáti let při hledání zaměstnání a při udržování, obnově a zlepšování pracovních návyků a dovedností.

Na projektu spolupracujeme se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem, v jejichž prostorách probíhá část vzdělávacích a poradenských aktivit.

Aktivity subdodavatelské zakázky

Výběr účastníků

Projekt počítá se 105 účastníky, kteří budou vybráni z celkového počtu 323 předvybraných osob (výběr provádí ÚP ve spolupráci s dodavateli). Projekt je rozdělen do pěti cyklů (jednotlivé cykly budou naplněny 21 až 25 uchazeči).

 

Vstupní školení účastníků

Hlavní cíle: 

  • seznámení účastníků s projektem
  • jejich informování a motivování
  • rozdělení do skupin na vzdělávání
  • přidělení osobního konzultanta

 

Pracovní anamnéza - bilanční a pracovní diagnostika

Pracovní anamnéza je prováděna formou odborných rozhovorů a testů, které si kladou za cíl zjistit stávající schopnosti a dovednosti účastníka, jeho aktuální profesní a psychický stav a pozici ve vztahu k uplatnitelnosti na trhu práce, jeho motivační dispozice ve vztahu k nástupu do zaměstnání.

Pracovní diagnostika je určena všem, kteří se projektu účastní. Vybraným účastníkům cyklu je poskytnuta bilanční diagnostika, na základě doporučení psychologa, který provádí  diagnostiku pracovní.

 

Realizace poradenského a vzdělávacího programu

Motivačně poradenské kurzy

Cílem této aktivity je motivace, osobnostní růst účastníků umožňující jejich návrat na trh práce a obnovení pracovních návyků.

Program se zaměřuje na oblasti týkající se sebeprezentace a image osobnosti, orientace na trhu práce, osvojování dovedností potřebných pro získání práce (kontakt se zaměstnavatelem) pracovně právních vztahů a sociálního práva, rozvoje pracovních návyků, rozvoje jazykových znalostí.

Motivačně poradenský kurz trvá vždy tři měsíce a skládá se ze tří částí:

  • Sociálně komunikační dovednosti (100 hodin/cyklus)
  • Právo pro praxi a podnikání (30 hodin/cyklus)
  • Jazyk - anglický a německý jazyk (60hodin/sk. 120/cyklus)

 

Rekvalifikace: Kurz počítačových dovedností (úroveň ECDL)

Rekvalifikační část projektu je zaměřená na zlepšení počítačové gramotnosti účastníků. V každém cyklu potrvá dva měsíce a je určená všem vybraným účastníkům projektu.

 

Specifická profesní rekvalifikace

Tento druh rekvalifikace bude přizpůsoben situaci na trhu práce a potřebám a požadavkům účastníků. Rekvalifikace bude konzultována s Úřadem práce a veškeré nabízené rekvalifikace budou akreditované a prováděny akreditovanými zařízeními.

 

Praxe u zaměstnavatelů 

Cílem této aktivity je poznání nároků a požadavků daného pracovního místa prostřednictvím krátkodobé exkurze. Další možností je praktické ověření pracovních dovedností a schopností přímou praxí u vybraných zaměstnavatelů.

 

Informační a poradenské centrum (IPC)

Od začátku února 2010 je účastníkům projektu k dispozici informační a poradenské centrum vybavené osobními počítači a další kancelářskou technikou potřebnou pro vyhledávání informací vedoucích k jejich integraci na trh práce. V rámci sociálního, právního a pracovního poradenství mají účastníci možnost využít podpory osobních konzultantů, psychologa, sociálního pracovníka, manažera trhu práce. IPC mají účastníci projektu možnost využívat po celou dobu projektu.

Otevírací doba:

PO-ČT od 9:00 do 14:00 a kdykoliv po předběžné domluvě s osobním konzultantem

 

Výstupy subdodavatelské zakázky:

Nově vytvořená pracovní místa

Informačně poradenské centrum

Vzdělávací kurzy

Zprostředkování zaměstnání

 

Co je v projektu nového?

Projektem prošlo celkem 140 lidí. Uplatnění na pracovním trhu se ke konci března podařilo nalézt 60 osobám, z toho 24 na dotovaných místech. Specifické rekvalifikace byly zajištěny pro 71 účastníků projektu a další se již neplánují. Praxe u zaměstnavatelů byly zprostředkovány 34 osobám a další se neplánují. Všechny indikátory projektu jsou splněny.

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek