rekvalifikace

Nabídka rekvalifikačních kurzů Centra komunitní práce Ústí nad Labem:


Název kurzu: Rekvalifikační kurz „Všechny ženy mají šanci"

Název získané kvalifikace: Technicko-administrativní pracovnice

Cílová skupina: uchazečky o zaměstnání v evidenci ÚP

Rekvalifikační kurz tvoří pět vzdělávacích modulů:

modul Počítačové dovednosti - zvládnutí základních prací na PC - práce s internetem, Word, Excel, tvorba osobní prezentace.

modul Základy účetnictví - zprostředkovává základy účetnictví, jak teoretické, tak i praktické, tématicky je orientován na uplatnění se na trhu práce.

modul Sociální dovednosti - rozvíjí základní "měkké kompetence" potřebné pro úspěšné uplatnění se na trhu práce - schopnost vypořádat se sami se sebou (poznání svých silných a slabých stránek, rozvoj sebevědomí, emoční inteligence) a s ostatními (sociální kompetence) - schopnost spolupráce, komunikace, schopnost zvládat konflikty, řešit problémy, motivovat se, asertivní dovednosti, zvládání stresu apod. Prostor je věnován i tématům: žena na úrovni, osobní profesní portfolio, jak hledat a najít zaměstnání.

modul Komunikační dovednosti - zahrnuje nácvik procesů komunikace, výcvik v asertivitě, zvládnutí verbální i neverbální stránky projevu, paraverbální komunikaci, praktická řečnická cvičení, používání zpětnovazební komunikace jako základního prvku efektivní komunikace v týmu, prostředky týmové komunikace, charakter komunikace na pracovišti.

modul Sociálně právní minimum - klíčovou náplní této aktivity je zprostředkování základů právního povědomí s orientací na aktuální požadavky na trhu práce.

Celý rekvalifikační kurz je zakončen závěrečnými zkouškami a úspěšné účastnice obdrží certifikované osvědčení o rekvalifikaci na technickoadministrativního pracovníka.

Hodinová dotace: tři měsíce

V období od listopadu roku 2008 do března roku 2009 jsme tento kurz zrealizovali pro Úřad práce Ústí nad Labem.


Název kurzu: Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané

Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP

Obsahem skupinového poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané jsou pravidelná skupinová sezení zaměřená na motivační aspekty hledání zaměstnání, na učení se strategiím sebeuplatnění a sebepoznání. Obsahuje např. tématické celky: aktivní hledání zaměstnání, sestavení osobního portfolia, tvorba životopisu a jeho význam, jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor, orientace na místním trhu práce, jak oslovit zaměstnavatele, osobní motivace a práce s neúspěchem, chyby při hledání zaměstnání

Hodinová dotace: tři měsíce

V období od listopadu roku 2008 do března roku 2009 jsme tento kurz zrealizovali pro Úřad práce Ústí nad Labem.

 

 

 

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek