Hestia

Hestia - Centrum samostatné existence, podpora rozvoje nezávislosti, samostatnosti a identifikace žen


Termín realizace: červen 2005-květen 2006

Cílem projektu byl vznik a zahájení činnosti nového programu Centra komunitní práce Ústí nad Labem s názvem „Poradenské a tréninkové centrum pro zakládání existence". Tento program se orientoval na specifika problematiky zakládání samostatné existence (zahájení drobného podnikání) v souvislosti s postavením žen na trhu práce a na podporu myšlenek genderové rovnosti. V jeho rámci vznikl šestitýdenní vzdělávací modul, zaměřený na rozvoj kompetencí a osobnosti klientek v souvislosti s přípravou na vlastní podnikání. Vzdělávání doplňovaly pravidelné klubové aktivity, zaměřené na rozvoj počítačových dovedností a psychosociální podporu, tematické kluby orientované na rozšíření přehledu o zákonných a právních podmínkách souvisejících s podnikáním a kulaté diskusní stoly na téma „Ženy úspěšné na trhu práce". V průběhu projektu byl zpracován metodický „Průvodce na cestě k samostatné existenci", dalším výstupem projektu byl informační bulletin.

Podpořeno: EU - programem Phare OP RLZ

Partneři projektu: Sociálně-právní agentura White Light I

Manažer projektu: Mgr. Soňa Mudrochová, Mgr. Tamara Wölfelová

 

„Všechny ženy mají šanci" - aktivačně - motivační program Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

Termín realizace : leden 2007-prosinec 2007

Hlavním cílem projektu byla realizace programu Šance v každém věku, který usiluje o získání vyšší konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti žen ohrožených sociálním vyloučením. Projekt se dále orientuje na genderovou problematiku a problematiku obtížné situace žen na trhu práce vůbec. Do projektových aktivit byly zapojeny dvě cílové klíčové skupiny - skupina žen se základním vzděláním či bez vzdělání a dlouhodobě nezaměstnané a ženy nad 50 let věku. Během projektu bylo realizováno v opakovaném čtyřměsíčním vzdělávacím modulu šest klíčových aktivit, které vedly k posílení osobních a profesních kompetencí účastnic. Přidaná hodnota skupinové dynamiky je využívána zejména při vzdělávacích víkendových pobytech obou skupin mimo jejich přirozené prostředí (tj. domov).

Podpořeno: ESF EU a státní rozpočet ČR

Manažer projektu: Michal Polesný

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek