generace

Projekt Podpora napříč generacemi

Vzdělávací modul Technicko administrativní pracovník, realizovaný v rámci tohoto projektu, je akreditován MŠMT pod č.j. 7852/07-20/149

Termín realizace : prosinec 2006 - červen 2008

Cílem projektu je vývoj modulového vzdělávacího programu skládajícího se ze 6 modulů (počítačové dovednosti, jazykové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, manažerské dovednosti, základy účetnictví, podnikatelské dovednosti). Vzdělávací program je určen nezaměstnaným, a to absolventům škol a osobám starším 50 let.

Jde o cílovou skupinu vyznačující se kumulací problémových faktorů, které jim znesnadňují možnost uplatnění na trhu práce. Záměrně byly vybrány tyto, zcela odlišné věkové kategorie účastníků (generace rodičů a dětí) proto, aby mohlo být v rámci vzdělávání pozitivně využito skupinové dynamiky této generačně odlišné skupiny - např. vliv životních a profesních zkušeností starších, znalosti, nadhled a motivace mladších, atd.

V rámci projektu budou zrealizovány 3 běhy vzděl. programu, každý pro jinou skupinu účastníků. Vedle výuky v modulech jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu výjezdní semináře (úvodní, závěrečný), které představují podpůrnou aktivačně motivační složku vzdělávání, a dále psychologické poradenství, jako doplňková a podpůrná služba pro účastníky programu.

Jedním z výstupů projektu je i realizace 3 tématických konferencí věnujících se problematice sociálních služeb, sociální integrace a možností čerpání z fondů EU.

Podpořeno : Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Ústeckého kraje v rámci SROP (www.strukturalni-fondy.cz)

Nositel projektu : Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Partneři : Úřad práce v Ústí nad Labem, Úřad práce v Děčíně

Spolupracující organizace

Střední odborná škola veřejnoprávní a sociální Ústí nad Labem

Evropská obchodní akademie Děčín

Manažer projektu : Bc.Marta Doležalová

 

Aktivačně-motivační program ?Na pracovním trhu se neztratím"

Vzdělávací modul Aktivační program ?Na pracovním trhu se neztratím" realizovaný v rámci tohoto projektu je akreditován MŠMT pod č.j. 16 694/06-20/523

Termín realizace: duben 2005-červenec 2006

Cílem projektu je vznik a zahájení činnosti nového programu s názvem ?Na pracovním trhu se neztratím", orientovaného na specifika problematiky osob ohrožených sociální exkluzí. V rámci projektu je vyvíjen a pilotně testován aktivačně-motivační program, který pracuje s generačně různorodou skupinou mladých a starších osob, s cílem využít psychologický potenciál skupiny při získávání klíčových kompetencí, které následně uplatní na trhu práce. Projekt realizuje opakovaný čtyřměsíční vzdělávací modul, který se skládá z devíti klíčových aktivit sestavených tak, aby posílily především osobní a profesní kompetence účastníků vzdělávání. Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce v Ústí nad Labem -mládež od 18 do 25 let a lidé starší 50 let. Projekt si klade za cíl usnadnit uchazečům vstup na trh práce a zvýšit jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu.

Podpořeno: EU - programem Phare OP RLZ

Partner projektu: PF UJEP Ústí nad Labem

Manažer projektu: Bc. Martin Sklenář

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek