PR

Vzdělávání manažerů neziskových organizací pro PR a komunikaci

Termín realizace: srpen 2006 - květen 2008

Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím rozvoje nabídky dalšího profesního vzdělávání, podpořit kvalitu a vyšší dostupnost dalšího odborného vzdělávání odborných pracovníků vzdělávacích organizací a neziskových organizací poskytujících další profesní vzdělávání, a to prostřednictvím vzdělávání v oblasti, která je dosud pro neziskový sektor v podmínkách CR málo preferována. Smyslem vzdělávacího programu je rozšířit schopnosti a dovednosti pracovníků v oblasti marketingu, reklamy, public relations a komunikace s veřejností. Cílem je zprostředkovat těmto pracovníkům takové vzdělání, které jim umožní stát se specialisty na PR a komunikaci v neziskovém sektoru. Poté budou schopni efektivně a účinně prezentovat výsledky práce své organizace, komunikovat s veřejností, sponzory, médii a partnery, dokáží zviditelňovat svou organizaci a získat klienty.

V rámci projektu byl vyvinut modulární vzdělávací program s e-learningovou podporou, který bude pilotně otestován na skupině 60 účastníků. Pracovníci neziskových organizací absolvují 3 vzdělávací moduly (marketing, reklama a komunikace s veřejností, public relations), které jsou tvořeny jak teoretickými přednáškami, tak praktickými workshopy, jejichž výstupy účastníci přímo využijí ve své praxi. Oficiálním završením projektu se stane závěrečná konference spojená s prezentační výstavou, na níž  účastníci zúročí výsledky svého vzdělávání při prezentaci svých organizací. 

Podpořeno: EU - Evropský sociální fond OP RLZ

Partner projektu: White Light I, občanské sdružení

Manažer projektu: Mgr. Martina Želinová Langweilová


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek