Komunitní plánování

         www.komunitniplanovani.comKomunitní plánování
je proces, který při aplikaci do praxe přispěje ke zkvalitnění života znevýhodněných osob, zmírní jejich diskriminaci na trhu práce a poskytne jim prostřednictvím nových projektů služeb i pracovní příležitosti.

Metoda komunitního plánování umožňuje plánovat sociální služby na úrovni obcí nebo krajů tak, aby odpovídaly místním potřebám, podmínkám i lokálním odlišnostem, zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné a do tohoto procesu zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) čímž zvyšuje jejich dostupnost a kvalitu.

Podstatou komunitního plánování sociálních služeb je partnerství mezi veřejnou správou, státními, privátními a neziskovými poskytovateli služeb a jejich uživateli.

Nástrojem komunitního plánování je tzv. komunitní plán jako dokument, který je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu, odpovídá místním podmínkám a potřebám a stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v dané obci (městě, kraji).

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem stálo před deseti lety u zrodu této metodologie v ČR a patří k jejím stěžejním autorům a diseminátorům na národní úrovni. V rámci projektu Equal (Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce) vznikla na mezinárodní úrovni metodika Deset kroků komunitním plánováním využitelná jako nástroj pro plánování sociálních služeb v České republice. Tato metodika obsahuje deset metodických sešitů, které vás provedou a připraví pro realizaci celého procesu komunitního plánování, od přípravy prostředí, přes problematiku budování potřebných struktur, mapování potřeb, zpracování plánu až po proces konzultací, implemantace a evaluace plánu.

Dle této metodologie je možné absolvovat  vzdělávací moduly určené pro manažery komunitního plánování (základní kurz, rozšířený kurz, rozšířený kurz s e-learningovou podporou) nebo v rámci dalšího a celoživotního vzdělávání kurz Komunitního plánování.


V této oblasti vám můžeme nabídnout:  

  • zpracování komunitních plánů sociálních služeb - poradenství, supervize, analýzy potřeb

  • realizaci vzdělávacího modulu - "Deset kroků komunitním plánováním" - pro poskytovatele, zadavatele, uživatele, zaměstnavatele a úřady práce

  • zpracování regionálních informačních systémů - vývoj a konstrukce informačních softwarů pro sociální služby

  • realizaci odborných workshopů připravených dle potřeb komunity

  • realizaci interaktivních seminářů s komunitními týmy i představiteli z řad politiků, zadavatelů, uživatelů

  • zpracování projektových žádostí pro fondy Evropské unie

 

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek